Monthly Archives: Luty 2008

Clannad – Ancient Forest

Came upon an ancient forest / Przyszłam do starodawnego lasu
A guiding power had led me there / Jakaś kierująca siłą mnie tam przywiodła
Walking through the mystic forest / Podczas gdy chodziłam po mistycznym lesie
The legend, tale of times gone by. / Legenda, opowieść o czasach, płynęła

Once it’s whisper in the black night / Raz jest szeptem wśród czarnej nocy
Reflection deep in wooded lands / Odbiciem światła w głębi drzewnej krainy
A floating mist that circles shadows / Płynącą mgłą  okrążającą cienie
A legend, tale of times gone by. / Legenda, opowieść o czasach, płynęła

Czytaj dalej

Reklamy