Monthly Archives: Styczeń 2008

The Source ft. Candi Staton – You Got The Love

[zamówione przez: Ona] 

Sometimes I feel like / Czasem mam ochotę
Throwing my hands up in the air / By wznieść moje ramiona do nieba
I know I can count on you / Wiem, że mogę na ciebie liczyć
Sometimes I feel like saying / Czasami mam ochotę powiedzieć
Lord I just don’t care / Panie, ja się nie przejmuję
But you’ve got the love I need / Ale ty masz miłość, której potrzebuję
To see me through / Żeby siebie przejrzeć

Sometimes it seems that / Czasami wydaje się że
The going is just too rough / Tok wydarzeń jest zbyt nieprzyjemny
And things go wrong / Wszystko wychodzi źle
No matter what I do / Niezależnie co robię
Now and then I feel / I wtedy czuję
That life is just too much / Że życie jest zbyt ciężkie
But you’ve got the love / Ale ty masz miłość
I need to see me through / Której potrzebuję, by przejrzeć siebie

Czytaj dalej

Reklamy

Tom Waits – Underground

Rattle Big Black Bones / Grzechoczcie, wielkie czarne kości
in the Danger zone / w Strefie zagrożenia
there’s a rumblin’ groan / dudniący jęk
down below / tam na dole
there’s a big dark town / jest duże mroczne miasto
it’s a place I’ve found / oto miejsce, które znalazłem
there’s a world going on / tam życie się toczy
UNDERGROUND
Czytaj dalej