Monthly Archives: Grudzień 2007

Dire Straits – Heavy Fuel

Last time I was sober, man I felt bad / Kiedy ostatnio byłem trzeźwy, kurde, czułem się źle
Worst hangover that I ever had / Najgorszy kac, jakiego kiedykolwiek miałem
It took six hamburgers and scotch all night / Sześć hamburgerów, szkocka przez całą noc
Nicotine for breakfast just to put me right / Nikotyna na śniadanie, żeby mnie postawić na nogi
cos if you wanna run cool / Bo jeśli chcesz dobrze funkcjonować
If you wanna run cool / Jeśli chcesz dobrze funkcjonować
If you wanna run cool, you got to run / Jeśli chcesz dobrze funkcjonować, musisz jechać
On heavy, heavy fuel / Na ciężkich, ciężkich paliwach

Czytaj dalej

Reklamy

Blind Guardian – Mordred’s Song

I’ve lost my battle before it starts / Przegrałem swą bitwę zanim się nawet zaczęła
My first breath wasn’t done / Mój pierwszy oddech nie istniał
My spirit’s sunken deep / Mój duch wsiąkł głęboko
Into the ground / W ziemię
Why am I alone / Czemu jestem sam?!
I can hear my heartbeat / Słyszę bicie swojego serca
Silence’s all around / A wokół martwa cisza

See hate will rise / Nienawiści będzie więcej
So don’t come closer / Więc nie podchodź bliżej
Fear your child / Bój się swojego dziecka
Born with a king’s heart / Urodzonego z sercem króla
But fate fooled me / Ale los mnie oszukał
And changed my cards / I podmienił moje karty
No one asked if I want it / Nikt nie pytał czy tego chcę
If I liked it / Czy mi się to podoba

Czytaj dalej